Informe tècnic-jurídic Pla General

Informe tècnic-jurídic sobre la proposta de presentació pública del Pla General.