Moció CUP auditoria servei recollida RSU

Moció presentada per la CUP per a la realització d'una auditoria del servei de recollida de RSU.