Moció PSOE assistència actes religiosos

Moció del PSOE sobre l'assistència dels membres de la Corporació als actes religiosos.