Moció PSOE sobre projecte MEDSALT-2

Moció presentada pel PSOE sobre el projecte MEDSALT-2