Ordenança festes juliol

Proposta d'ordenança reguladora per a les festes de juliol.