Pressupost 2018 Ajuntament de Pedreguer

Document on es detallen les partides que conformen el pressupost 2018 de l'Ajuntament de Pedreguer.