Proposta auditoria contracte RSU

Proposta per a realitzar una auditoria del compliment del contracte de l'empresa concessionària de la RSU.