Documents

Informe d¡intervenció sobre la modificació de crèdits 3/2018.

Acta de la sessió plenària ordinària del 31 de maig de 2018.

Moció per a la creació d'un protocol de transparència esmenada amb les aportacions de Compromís.

Proposta per a realitzar una auditoria del compliment del contracte de l'empresa concessionària de la RSU.

Moció presentada pel PP sobre les subvencions de la Diputació.

Pàgines