Documents

Projecte de pas sobre el barranc del Marx al seu pas pel polígon industrial.

Proposta de modificació dels Representants dels Ajuntaments davant els òrgans col·legiats.

Modificació bonificació ICIO

Modificació de crèdits 2/2018

Acta de la sessió plenària ordinària del 22 de febrer de 2018.

Pàgines