Documents

Moció presentada per la CUP per a la creació d'un protocol de transparència.

Moció presentada pel PSOE sobre el projecte MEDSALT-2

Moció presentada pel PSOE per a l’autorització de neteja de barrancs

Proposta de suport polític al poble sahrauí

Proposta d'adhesió al IV Pla de Salut

Pàgines