Documents

Informe jurídic realitzat per la tècnic de Gestió Urbanística.

Informe d'intervenció realitzat per la tècnic de Gestió Econòmica de l'Ajuntament de Pedreguer.

Informe tècnic realitzat per l'arquitecta municipal de l'Ajuntament de Pedreguer.

Resolucions d'Alcaldia de la 241 a la 260.

Acta de la sessió plenària ordinària del dia 29/09/2016

Pàgines