Documents

Proposta de modificació de l'ordenança reguladora de la taxa per prestació de serveis per utilització de les instal·lacions esportives municipals.

Proposta de modificació de crèdits 6/2107

Proposta de modificació de crèdits 5/2017

Acta de la sessió plenària ordinària celebrada el 25/05/2017

Reglament del nou Consell Social Municipal.

Pàgines