Documents

Proposta de modificació de la dedicació parcial de la regidora Noèlia Miralles.

Projecte de pas sobre el barranc del Marx al seu pas pel polígon industrial.

Proposta de modificació dels Representants dels Ajuntaments davant els òrgans col·legiats.

Modificació bonificació ICIO

Modificació de crèdits 2/2018

Pàgines