Documents

Moció per a la reversió de la sanitat a La Marina Alta.

Proposta per aplicar taxa per expedició de documents administratius.

Acta de la sessió ordinària celebrada el 27/04/2017.

Declaració institucional davant la marginació dels valencians als PGE 2017.

Moció per a l'estudi de la viabilitat d'augmentar el pes de les millores tècniques a les adjudicacions.

Pàgines