Documents

Acta de la sessió plenària ordinària del 22 de febrer de 2018.

Document d'adhesió al Pla Edificant.

Proposta de pròrroga del contracte de recollida de residus.

Esmena a la proposta de modificació de l'impost ICIO

Proposta de modificació de l'ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Pàgines