Documents

Acta de la sessió plenària ordinària celebrada el 29/06/2017.

Pròrroga per 2017 del conveni marc de les condicions previstes en la recollida de paper cartró.
 

Moció presentada per la CUP sobre estudis de filosofia en l’ensenyament obligatori.

Moció presentada per la CUP sobre l'assistència de representants municipals a actes religiosos.

Moció presentada per la CUP sobre el tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers.

Pàgines