Documents

Informe-proposta per al suport de vídeo-àudio per a registrar les actes dels plenaris.

Moció presentada per la CUP per a la realització d'una auditoria del servei de recollida de RSU.

Informe tècnic-jurídic sobre la proposta de presentació pública del Pla General.

Informe d¡intervenció sobre la modificació de crèdits 3/2018.

Acta de la sessió plenària ordinària del 31 de maig de 2018.

Pàgines