Documents

Moció presentada pel PSOE per a l’autorització de neteja de barrancs

Proposta de suport polític al poble sahrauí

Proposta d'adhesió al IV Pla de Salut

Proposta d'ampliació del contracte de RSU.

Memòria valorada per a un gimnàs per al CP Alfàs per a incloure'l al Pla Edificant.

Pàgines