Documents

Proposta de no renovació de l'autopista AP7.

Proposta d'ordenança reguladora per a les festes de juliol.

Proposta per a l'establiment del suport vídeo-àudio per a registrar les intervencions de les actes de les sessions dels plens.

Acta de la sessió plenària ordinària del 29 de març de 2018.

Moció presentada per urgència perl PSPV sobre el Rastre.

Pàgines