Documents

Moció sobre la incompatibilitat d'una regidora.

Document d'acord per a la declaració de l'Escaldà com a BIC Immaterial del patrimoni valencià.

Document on es detallen les partides que conformen el pressupost 2018 de l'Ajuntament de Pedreguer.

Acta de la sessió plenària ordinària del 26 d'octubre de 2017.

Moció presentada pel grup municipal del PP per a la unitat territorial.

Pàgines