Documents

Proposta de modificació dels Representants dels Ajuntaments davant els òrgans col·legiats.

Modificació bonificació ICIO

Modificació de crèdits 2/2018

Acta de la sessió plenària ordinària del 22 de febrer de 2018.

Document d'adhesió al Pla Edificant.

Pàgines