Primera Junta de Portaveus

El passat dijous 18 de juny, vam assistir a la nostra primera junta de portaveus.

Els punts de l'ordre del dia eren:

     1. Fixar periodicitat de les sessions del Plenari.

     2. Creació i composició de les comissions informatives.

     3. Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats.

     4. Donar a conèixer les resolucions de l'alcaldia.

Els 3 primers punts encara es troben discutint-se, i seràn aprovats al pròxim plenari.

Sobre el 4rt punt, bàsicament es tractaria del nomenament de Tresorer, membres de la Junta de Govern, Tinents d'Alcalde i Delegacions a Regidors i a Junta de Govern. El repartiment de regidories queda de la següent manera:

     Sergi Ferrús: Alcalde, Personal, Interior, Hisenda, Urbanisme i obres públiques, igualtat i esports.

     Victòria Simó: Serveis Municipals, Contractació, Comerç, Indústria i Ocupació.

     Blai Server: Cultura, Educació, Participació, Modernització i Normalització lingüística.

     Noelia Miralles: Turisme i Joventut.

     Joan Miquel Vidal: Medi Ambient, Aigua i Agricultura.

     Inmaculada Puigcerver: Festes, Sanitat i Benestar Social.

Així mateix, es va informar sobre situació de la petició a cadastre de realitzar una nova valoració (que recordem es va aprovar en plenari fa uns mesos després de recollir més de 2100 signatures). La resposta de Cadastre ha sigut la d'exposar altres opcions per tal d'evitar fer-la, proposant aplicar un coeficient corrector del valor cadastral, que s'hauria de demanar com a data límit el 31 de juliol.

Davant d'això, la CUP vam proposar a la mateixa Junta de Portaveus que es pose en marxa un estudi per veure els efectes que tindria l'opció de la nova ponència de valors, i així evitar entrar en suposicions i poder escollir la millor opció pel poble. Els pròxims dies es concretarà este tema.