Raonament sentit del vot als pressupostos de 2018

La Candidatura d'Unitat Popular explica el perquè del vot en contra als pressupostos per a l'exercici 2018.

Des de la CUP de Pedreguer es vol explicar el vot en contra als pressupostos municipals pel 2018 presentats per l’equip de Govern, que van ser debatuts a plenari del passat 28 de desembre.

Com ja vam explicar al mateix plenari, per a decidir el sentit del vot als pressupostos de 2018, hem valorat com ha estat el compliment als exercicis anteriors i quin ha estat el seu ús.
En eixe sentit, denunciem l’ús partidista que fa Compromís dels pressupostos municipals tal i com van manifestar en un comunicat este mateix estiu on deien: “el govern ha de prioritzar les mesures que considera més importants i li són pròpies abans que les secundàries i d’altres grups”.

La CUP entenem que si s’accepten propostes al pressupost, ha de ser perquè estes són  d’interés general per al poble i no perquè qui haja realitzat la proposta siga un grup municipal o un altre.

Alguns exemples els podem trobar en tres de les propostes que vam fer i van ser incloses al pressupost 2017:

  • Vam proposar que es fera un estudi sobre eficiència energètica, on la idea era saber quines actuacions realitzar als edificis municipals (i incloure-les a este pressupost) per a reduir el consum d’energia, i per tant, reduir el cost i l’emissió de gasos. No s’ha realitzat.
  • La proposta d’estudi pel desplegament de la fibra òptica a nivell municipal tampoc s’ha fet.
  • La proposta d’estudi agrícola, que vam estar recordant-los-ho als plenaris d’abril, maig i juny, i que el govern ha ralentit tant que han fet la proposta dels pressupostos de 2018 sense tindre les actuacions que s’han de fer resultants d’eixe estudi. I damunt assignant-ho a dit com a contracte menor quan la nostra proposta era de fer-ho públic i que es pogueren presentar diverses propostes.

Per altra banda, cal afegir l’ús que s’està fent dels pressupostos participatius, on moltes de les propostes haurien de ser d’altres partides, com el manteniment en bon estat dels carrers i camins o dels parcs infantils (es pot veure a l’actual pressupost que estes partides han baixat). També es troba a faltar un major control per la ciutadania de l’execució de les propostes, per quin motiu algunes no es fan en l’any que toca, o per què la partida destinada a alguna proposta en concret s’utilitza per a una altra de diferent.
Així doncs, entenem que, després de sis edicions, hauria de reformular-se el programa de pressupostos participatius per tal d’aconseguir una major participació, donant més protagonisme als diferents Consells Municipals i buscant les ferramentes que permeten un major debat a la ciutadania sobre les diferents propostes.

Un altre motiu del vot en contra als pressupostos va ser la passivitat del Govern Municipal en treballar els acords aprovats en Plenari, com és el cas del Consell Social, que ha quedat totalment mort per la incapacitat de fer, ni tan sols, una convocatòria ben feta.

Per últim, l’únic aspecte que podríem destacar a favor és que finalment s’haja municipalitzat un servei públic. Un fet històric que se’ns deia que no era possible i que era un objectiu nostre quan vam entrar a l’Ajuntament. Tot i això, a l’hora de subrogar a les treballadores, el Govern de Compromís ha mostrat la seua permissivitat davant situacions d’incompatibilitat i en el nomenament de la persona encarregada de manera poc transparent.

En definitiva:

  • De 4 propostes que vam fer pels pressupostos de 2017, se’n van acceptar 3. De les quals 2 no s’han fet. L’única que s’ha realitzat, s’ha fet tard i de manera poc transparent.
  • Se’ns ha dit que les propostes que fèiem l’oposició eren menys importants que les pròpies del govern, a pesar que foren propostes d’interés públic.
  • Se’ns ha negat informació que hem demanat al llarg de l’any sobre l’execució de diverses partides.
  • Continua sense haver una partida pensada en un projecte propi de treball de gènere.
  • No hi ha projecte per aconseguir complir el Pacte d’Alcaldes de reducció d’emissions de CO2.
  • No hi ha partides proposades pel Consell Social a causa de no haver-lo treballat.
  • I sobretot, que no hi ha voluntat de desenvolupar les propostes de caràcter més transformador.

Per totes estes raons no vam donar suport al govern municipal pels pressupostos de 2018 i vam votar en contra.