Resum plenari 26 abril 2018

Resum de la sessió plenària ordinària celebrada el passat 26 d'abril de 2018.

El passat dijous 26 d'abril es va celebrar la sessió plenària ordinària corresponent al mes d'abril amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta anterior, 29 de març

  L’acta es va aprovar per unanimitat després d’una xicoteta esmena.
   
 2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia

  Es van donar compte les resolucions d’Alcaldia, de la 102 a la 135.
   
 3. Proposta d’establiment del suport vídeo-audio per registrar les intervencions de les actes del Ple

  Des de l’equip de govern se’ns presenta la següent proposta per tal de simplificar l’acta dels plenaris al no reproduir les intervencions dels portaveus, però adjuntant un àudio complet del plenari i també un enllaç al vídeo.

  Des de Compromís van esmenar la proposta inicial, per tal de que la proposta fóra sols per a les actes dels Plenaris, i no per a les Juntes de Govern ni Òrgans Col·legiats, ja que com indicaven, estos no són oberts al públic i per tant no cal tenir les gravacions de les mateixes.

  Per la nostra part, vam fer una xicoteta esmena al punt 2, per a que a cada punt de l’ordre del dia de l’acta, s’incloga un enllaç vídeo en el moment del inici del debat del punt en qüestió, per tal de facilitar la cerca:

  SEGON.- Que aquesta acta es complementarà amb la inserció de la gravació de l’àudio, de les sessions del Ple de manera íntegra de prinicipi a fi, per tant les intervencions dels regidors i regidores seran íntegrament arreplegades en aquest suport signat digitalment. Així mateix l’acta contindrà, a cada punt de l’ordre del dia, un enllaç al vídeo a l’inici del debat del punt en concret, per a facilitar la seua reproducció.

  Des del grup municipal del PP van proposar una esmena per afegir un “Segell de temps” per tal d’evitar que els vídeos i àudios puguen ser modificats.

  Al no tenir suficient informació al respecte, i desconèixer les necessitats tècniques, vam proposar deixar el punt sobre la taula per tal de votar-se al pròxim plenari i tenir temps a valorar-ho. Finalment s’acordà deixar-ho damunt la taula i no votar este punt.
   
 4. Ordenança reguladora de les festes de juliol

  Es tracta d’una proposta del govern municipal en la qual s’han incorporat algunes esmenes de forma dels grups municipals de la CUP i del PP. I tracta de regular algunes qüestions referents a les càbiles de festes i a l’ús de gots re-utilitzables en el mateix període.

  El raonament del nostre vot va ser el següent:
  Creguem que esta ordenança s’ha fet de manera ràpida i sense la participació ciutadana que requereix. Entre altres, no s’ha convocat al Consell de Cultura, Joventut i Festes per tal de valorar la proposta i treballar-la.
  Respecte el contingut, com ja vam manifestar a la resta de grups, creiem que hi ha aspectes que ja es regulen com poden ser a l’Ordenança Reguladora de la Convivència Ciutadana o a l’Ordenança per la regulació i control de la Contaminació per Soroll i Vibracions. En la primera d’estes dues, en el seu article 12, es fa esment de la necessitat de fomentar l’educació cívica als centres educatius del municipi. On l’Ajuntament promourà cursets, conferències, debats i qualsevol altra activitat per educar als menors. I això creiem que ha faltat en la redacció d’esta proposta, o que s’hauria d’aplicar abans de fer una nova ordenança.
  Però el que no veiem clar, sobretot, és la possibilitat de tancar una càbila i precintar-la, tractant-se habitualment de cases particulars. Creiem que calen informes al respecte per poder aprovar una cosa així, ja que del contrari se li pot girar en contra al propi Ajuntament.


  L’ordenança es va aprovar amb els vots favorables de Compromís i PP i les abstencions de PSPV i CUP.
   
 5. Moció PSOE rastre

  Es tracta d’una moció del PSOE per tal de dinamitzar el Rastre dels diumenges. Va ser una proposta que es va presentar al Plenari anterior, però al no presentar-se dins del termini i no aprovar-se la urgència, s’ha debatut i votat en este.

  Ja pel passat Plenari els vam proposar incloure algunes esmenes que havien acceptat, en el sentit d’ampliar la proposta al mercat dels dissabtes, no aplicar les propostes que es feien de manera immediata sinó estudiar-les primer, fer el pla estratègic a curt i llarg termini i plantejar-ho tot buscant el benefici pel conjunt del poble. Estes esmenes es van incloure en la moció, junt a altra de Compromís, i els acords de la moció van quedar com:

  1. Realitzar un estudi per saber quins son els motius concrets de la forta baixada de visitants, tant al Rastre com al Mercat del dissabte, així com elaborar un pla estratègic a curt i llarg termini que determine les accions a realitzar per tal de revitalitzar-los cercant el benefici sobre el conjunt del municipi.
  2. Que el grup de treball creat per la Regidoria de Serveis Municipals per dinamitzar el ‘Rastro’, incloga, si no està fent-ho ja, l’estudi de la viabilitat de les següents mesures:
  a) Reduir la taxa que es cobra a cada venedor, per incentivar la incorporació de noves paradetes.
  b) Promocionar i publicitar el Rastre i el mercat en el mitjans de comunicació.
  c) Crear activitats complementàries al Rastre i mercat, com ara actuacions musicals, activitats culturals, etc.
  d) Crear un espai gratuït dins del Rastre i/o mercat, perquè associacions i comerços de Pedreguer puguen exposar els seus productes i així donar a conèixer el teixit associatiu i comercial de Pedreguer.
  3. Elaborar una estadística de l’evolució dels punts de venda i dels visitants al Rastre i al mercat dels dissabtes


  Finalment la moció es va aprovar per unanimitat amb les esmenes proposades.
   
 6. Proposta de no renovació de la concessió de l’AP7

  Es tracta d’una proposta per tal de manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Pedreguer de no renovar la concessió de l’AP7 i que passe a ser de gestió pública, així com donar altres facilitats fins la reversió total.

  Des del nostre grup vam fer les següents consideracions:
  El grup municipal de la CUP votarem a favor de la moció, però voldriem comentar algun argument més, a banda dels que s’expresen al text proposat.
  1 - Les circumval·lacions que s’han fet amb carreteres que passaven per dins de municipis de manera paral·lela a l’AP7, han significat una despesa pública innecessària, especulació i destrucció del territori, per una infraestructura que ja estava feta i només calia llevar-li els peatges.
  2 - La política territorial i nacional del govern espanyol de dificultar les relacions entre les comarques dels Països Catalans provoca les carències en quant a infraestructures de comunicació que tenim.
  3 - El vergonyós rescat d’algunes autopistes, on com de costum, es privatitzen beneficis i es socialitzen pèrdues.
  4 - I per últim, manifestar-nos contraris també al habitual model de gestió privada dels serveis públics on les treballadores i treballadors sempre som els que eixim perjudicats.
  Per tot això, cal fer tot el possible, respecte el cas que ens ocupa, per alliberar de peatges l’AP7.


  La moció es va aprovar per unanimitat.
   
 7. Ratificar resolució de suport als bombers de la ONG PROEM-AID

  A este punt de l’ordre del dia s’havia de ratificar la resolució d’Alcaldia en suport als bombers de PROEM-AID detinguts. PROEM-AID desenvolupa una tasca de rescat i salvament marítim prop de l’illa grega de Lesbos. Tasca humanitària per la qual han rebut nombrosos premis entre els quals es troba el XXV Premi d’Honor Vila de Pedreguer a la Defensa de les Llibertats i la Solidaritat (2016).
  Recentment alguns membres de l’ONG van ser detesos per la guàrdia costanera grega. Ara mateix es troben en llibertat sota fiança de cinc mil euros cadascun a l’espera de la vista oral el 7 de maig.

  Per unanimitat es va ratificar la resolució de suport als bombers.
   
 8. Informes d’alcaldia

  Com a tots els plenaris, s’anomenen les dones assassinades per la violència masclista des de l’últim plenari. En este cas se’n van anomenar a 10 dones.

  Seguidament l’Alcalde va informar que les respostes a les preguntes que se’ls va fer al plenari passat les van respondre per correu electrònic.
   
 9. Mocions, precs i preguntes

  A este punt, els nostres regidors van realitzar les següents preguntes:
  • Ens agradaria saber si el projecte del Pla de Desenvolupament Agrari ja està finalitzat, ja que encara no ens han facilitat el document resultant.

   La regidora Àngela Barber ens va respondre que en unes dues setmanes ja estaria enllestit i que ens avisaria. L’Alcalde va afegir que qui està realitzant el Pla havia anat a una reunió a Dénia sobre els bancals erms per tal de finalitzar-lo.

  • Fa uns 6 mesos que es va aprovar una moció de la CUP en suport al programari lliure. Ens poden dir si des de l’equip de Govern s’ha iniciat ja l’estudi de la viabilitat per a la migració a programari lliure i l’estudi per a establir com a clàusula de mèrit el seu ús en les contractacions?

   El regidor Blai Server va respondre que no a les dues preguntes. No s’ha iniciat l’estudi de viabilitat ni l’estudi per a establir-ho com a clàusula.
    
  • Usuaris del gimnàs municipal han advertit de la necessitat d’aire condicionat els mesos de més calor. Sorprèn que no s’haja instal·lat tenint en compte que el passat estiu es van fer les obres d’ampliació. Així que hem preguntat quin era el motiu per no incloure’l i si hi havia intenció de fer-ho.

   L’alcalde i regidor d’esports ens responia que no es va incloure perquè no apareixia al projecte (no ens va aclarir per què no apareixia al projecte), i que era una de les propostes fetes als pressupostos participatius que es troben ara en procés.