Resum plenari 28 setembre 2017

Resum de la sessió plenària ordinària celebrada el dijous 28 de setembre de 2017

El passat dijous 28 es va celebrar la sessió plenària corresponent al mes de setembre, amb l’absència de la regidora Àngela Barber, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta anterior, 31 d’agost

  L’acta es va aprovar per unanimitat després de dues esmenes del portaveu del PP.
   
 2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia

  Es va donar compte de les resolucions d’Alcaldia, de la 209 a la 234.
   
 3. Proposta d’adjudicació del servei d’abastiment d’aigua

  Després que a l’últim plenari s’aprovara l’adjudicació del servei de subministrament d’aigua a l’empresa TECVASA, i que l’empresa presentara tota la documentació requerida (justificant d’estar al corrent de les obligacions tributàries, estar al corrent amb la Seguretat Social i còpia de l’aval) calia confirmar-ho per plenari.

  La nostra intervenció va ser:
  Este punt respon a la continuïtat del procés d’adjudicació de l’aigua potable que ja vam votar al passat Plenari i per això no podem fer més que repetir els arguments de la nostra abstenció en tot el procediment, que vam exposar en aquell moment i en la Mesa de Contractació. Recordem que es tracta de la imposició del jutjat de repetir l’adjudicació del servei de l’aigua potable que va tindre lloc al 2013. I sobre la que ens abstindrem perquè nosaltres no estàvem presents a l’Ajuntament aquell any i a més la nostra aposta hauria sigut la municipalització del servei. Recordem també que açò és una de les conseqüències de tindre la gestió del servei privatitzada: denuncies per part de les empreses adjudicatàries per tal de quedar-se amb el servei. Per tot això, com dèiem, la nostra abstenció.

  La proposta d’adjudicació va ser aprovada amb els vots a favor de Compromís i PSOE, l’abstenció de la CUP i el vot en contra del PP.
   
 4. Municipalització del servei de neteja d’edificis municipals mitjançant gestió directa

  La municipalització dels serveis públics que actualment estan sota gestió privada, era un dels principals punts del nostre programa, després que els anteriors governs municipals afirmaren que “no era possible”. Per això, demostrar que sí era possible i com es podia fer ha sigut una de les nostres tasques a dins l’Ajuntament. Vam proposar l’estudi per la viabilitat de les municipalitzacions als pressupostos de 2016 i hem portat a la Comissió de Municipalitzacions i al Govern Municipal exemples d’altres municipis on s’ha dut a terme. Amb tot això, després de més d’any i mig des que es va constituir la Comissió de Municipalització, i amb un estudi tècnic sobre la viabilitat de la municipalització dels serveis on indicava que la gestió directa de la neteja dels edificis públics era viable, es porta a plenari la següent proposta.

  Abans, però, d’iniciar les intervencions, la regidora Yolanda Miralles del grup popular, va abandonar el plenari per a no participar del debat i de les votacions per conflicte d’interessos.

  La intervenció del nostre portaveu va ser:
  La CUP votarem a favor d’esta proposta de la que ens felicitem que hui estiga al Plenari després de més de 2 anys de legislatura. La municipalització dels serveis públics era un dels nostres objectius, així ho hem manifestat sempre que hem tingut ocasió i hem estat lluitant per aconseguir-ho. Les raons són diverses:Amb tot això, som conscients que l’Estat pretén dificultar els processos de municipalització, però també som conscients que no només són possibles, sinó que s’han dut a terme de manera exitosa en altres municipis. Ara iniciem el procés a Pedreguer amb el servei de neteja d’edificis públics i esperem que posteriorment es sumen altres serveis municipals.

  Per últim, demanar al Govern Municipal que estiga damunt de tot el procés per tal que es duga a terme de manera satisfactòria, i esperem que el fet que s’haja iniciat el procés a última hora no impedisca la seua materialització.


  La proposta va ser aprovada per unanimitat.
   
  • És la millor manera d’assegurar que els serveis públics es compleixen amb uns mínims de qualitat i amb control democràtic per decidir com volem el servei. Ja que hem comprovat com la gestió privada incompleix sistemàticament el contracte per tal d’estalviar costos.

  • A més, per estalviar costos també, la gestió privada retalla els drets laborals imposant condicions molt precàries a les treballadores.

  • Per una qüestió econòmica, ja que complint el contracte, amb un servei de qualitat i complint amb els mínims de dignitat laboral que marquen els convenis, la gestió municipal és la més econòmica per l’Ajuntament.

  • I per últim, el punt anterior del Plenari, tal i com hem manifestat, és conseqüència de les denúncies per part de les empreses adjudicatàries i de les lluites entre elles per tal de quedar-se amb els beneficis de la gestió del servei. Tot això són pèrdues també per a totes que no podem quantificar a priori però que cal ser tingudes en compte.

 5. Informes Alcaldia

  En este punt se’ns informa de les ajudes rebudes de la Generalitat Valenciana i de la Federació Valenciana de Municipis.

  També s’anomenen a les dones assassinades a l’estat espanyol des de l’ultim plenari, en este període van ser 4.

  Per últim, el regidor Blai Server va informar de la seua renúncia a la dedicació parcial per motius professionals.
   
 6. Mocions, precs i preguntes

  En este apartat, des del grup municipal popular es va presentar una moció d’urgència anomenada “Moción sobre la unidad territorial nacional frente a desafios independentistas”. Es va votar la urgència de la moció per a incloure-la a l’ordre del dia, però esta va ser rebutjada amb els vots en contra de la CUP i PSOE i l’abstenció de Compromís.

  Al torn de preguntes, els nostres regidors van realitzar les següents:

  • Sobre algunes notícies aparegudes a la premsa al voltant del rescat de la sanitat pública a la Marina Alta, tenim informació sobre quins són els passos que s’estan duent a terme? En quina situació es troba la iniciativa que es va parlar abans de l’estiu de fer algun tipus de reivindicació a València del rescat sanitari per part dels pobles de la Marina?

   Ens respon l’Alcalde dient que la situació local està a l’espera de les reformes a l’actual centre de salut i que té pendent una reunió amb el nou gerent de Marina Salud.
   Sobre la iniciativa de fer algun tipus de reivindicació a València ens diu que encara hi ha ajuntaments que no han aprovat la moció i que estan a l’espera de que s’aprove a tots per a decidir-ho, i que, a més, des de que s’ha acabat l’estiu no s’ha reunit la Xarxa d’Alcaldes i la Plataforma per la Sanitat.

  • Fa més d’un mes, el 24 d’agost, vam demanar per registre d’entrada que ens enviaren les actes i documents de les reunions del Consorci d’Aigües de la Marina Alta i no hem rebut resposta encara. Preguem a l’alcaldia que ens responga pels canals que vam demanar.

   L’Alcalde ens informa que estan a l’espera de rebre les actes per a poder facilitar-nos-les.

  • Ens podria indicar la regidora Victòria Simó, qui ha assumit finalment el cost de la connexió a la xarxa de les càmeres instal·lades als punts verds? Si l’empresa o l’Ajuntament?

   La regidora ens respon de que finalment va ser l’Ajuntament qui va assumir la despesa de la connexió de les càmeres, però ens diu que l’empresa de recollida de residus va assumir altres despeses.

   La càmera que es va instal·lar al punt verd de la carretera de Beniarbeig segueix sense estar connectada, ens poden indicar perquè?

   Ens va indicar que sí que funcionava, però que com està mal enfocada, la van apagar.