Resum plenari 29 octubre 2015

Resum de la sessió plenària ordinària del dijous 29 d'octubre del 2015.

Ahir dijous 29 d'octubre va tindre lloc una sessió plenària ordinària amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta anterior, de 24 de setembre del 2015.
  L'acta s'aprova per unanimitat.
   
 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia.
   
 3. Donar compte de la renúncia de la regidor Joan Miquel Vidal Martín.
  Se'ns informa que Joan Miquel Vidal renúncia a l'acta de regidor per motius laborals.
   
 4. Aprovació del Compte General 2014.
  El Compte General de 2014 s'aprova per unanimitat. No s'observa cap irregularitat.
   
 5. Modificació IBI.
  S'aprova amb els vots favorables dels grups Compromís i PSOE. CUP i PP ens abstenim.

  El raonament del nostre vot va ser:
  "Des de la setmana passada que ens va arribar la proposta, hem estat fent un buidatge de propostes presentades en altres municipis, i sí que existeix la possibilitat d'establir diferents trams d'IBI en funció de diferents elements, com l'ús de l'immoble o inclús en funció del propi valor cadastral [En comissions informatives se'ns va advertir que no es podia]. Així i tot, està subjecte a diferents interpretacions legals que entenem que s'han d'estudiar amb profunditat per trobar una proposta global adequada a la realitat i necessitats de Pedreguer. A més, evidentment eixe estudi s'ha de basar en que els valors cadastrals són els correctes. L'estudi sobre els valors cadastrals encara estem pendents de tindre'l i per tant resulta difícil, per no dir impossible, fer una proposta adequada ara mateix.
  Per tant el nostre grup ens abstindrem, ja que pensem que amb voluntat, temps i estudiant les diferents possibilitats que permet la llei s'havera pogut plantejar una altra proposta.
  "

  A principi d'any es va aprovar una iniciativa popular en la que es demanava una revisió dels valors cadastrals. Estem a octubre i encara no tenim un estudi sobre estos valors per veure si estàn ajustats o sobrevalorats com explicaven tècnics i veïns. Cal dir, a més, que no és cert el que en ocasions s'anuncia conforme "s'ha baixat l'IBI". De fet, es recaudarà un 3,02% més en urbana, i un 3,37% més en rústica. Això es deu a l'actualització d'alguns immobles, i a la pujada de la base liquidable sobre la qual es calcula. Per això s'ha pogut baixar el tipus d'IBI, però sense baixar la recaptació. A més, creguem que s'hauria de fer un estudi més profund sobre la possibilitat d'establir diferents trams d'IBI per tal d'augmentar la progressivitat.
   
 6. Caducitat expedient PAI Maria López.
  S'aprova per unanimitat.
   
 7. Informes d’Alcaldia.
  L'alcalde ens infoma dels següents punts:
  - El Director Territorial de Sanitat els ha traslladat que estan treballant amb els informes que van realitzar els inspectors del centre de salut.
  - Sobre la sol·licitud d'una infermera escolar, s¡està a l'espera d'una resposta de València.
  - S'informa que la suspensió de llicències pel nou Pla General s'aplaça, ja que hi ha informes desfavorables que faran que el Pla s'haja de tornar a fer.
  - Informa que el dissabte a les 16:15h és la presentació de les Escoles Esportives.
  - Ens trasllada que per la cloenda dels concerts de la tardor, assistirà el president de les Corts, Enric Morera.
  - Sobre a la pregunta del passat plenari del nostre regidor David Prats referent a l'adhesió de l'Ajuntament al decret #XarxaLlibres, l'alcalde reconeix que no ens haviem aherit al programa #Xarxallibres, atès que no havia eixit la convocatòria encara. El que es va fer públic no tenia més valor que una declaració d'intencions. Quan la resposta de l'alcalde a la pregunta del passat plenari va ser dir que hi havia decisions que no necessitaven una resolució d'Alcaldia. Recordem el que va enviar el Govern Municipal a premsa el passat setembre: "L’Ajuntament de Pedreguer s’adhereix al programa “Xarxa de Llibres” i manté els ajuts municipals per a la compra de material escolar" i el que el mateix alcalde va publicar a les xarxes socials.
   
 8. Moció sobre la reforma del sistema de finançament autonòmic.
  La moció presentada per Compromís i PSOE, que la podeu llegir ací, s'aprova amb els vots favorables de Compromís, PSOE i PP. Des de la CUP ens vam abstenir.

  El raonament del sentit del nostre vot va ser:
  "El Grup Municipal de la CUP ens abstindrem respecte esta proposta. Per dos motius fonamentalment:
  - El que ens cal no és demanar un finançament just a l'estat, sinó tindre sobirania econòmica, que va molt més enllà. Sobirania econòmica respecte l'estat espanyol i respecte la Unió Europea. I això va relacionat amb el segon motiu.
  - Un millor finançament no implica que es milloren els serveis públics bàsics, com s'indica a la moció. Això depén de la gestió que es faça, del model social que es vulga construir, i del que deiem, de la sobirania que tinguem.
  És a dir, per molt que tinguem un millor finançament, si continuen havent lleis estatals que obliguen a afavorir altres polítiques, no podrem fer tot allò que volem. I de la mateixa manera si la Unió Europea t'obliga a retallar les despeses socials. 
  Per tant la nostra aposta és la de tindre sobirania plena en tots els sentits. Però com que no ens oposem al que entenem que podria ser una lleu millora, optem per l'abstenció.
  "

  El portaveu de Compromís ens demana que reconsiderem la nostra postura, ja que la petició de finançament just va en la linia de tindre més sobirania. Però com això no és el que demana la proposta, ens mantenim en la nostra postura.

 9. Proposta de sol·licitud de constitució del consell de salut de la Marina Alta.
  La proposta de sol·licitud, la podeu consultar ací, s'aprova amb els vots favorables de Compromís i CUP. PSOE i PP s'abstenen.

  PSOE s'absté perquè diu que, està d'acord amb la proposta, però que han consultat amb el seu partit (que són qui estan a la Conselleria de Sanitat) i ja s'està tramitant, fins i tot amb la modificació del decret per a ampliar la participació ciutadana. D'això ens alegrem enormement, però també cal dir que fins que no hem presentat esta moció, no hi havia cap informació al respecte, inclús després d'haver-se reunit el Govern Municipal i PSOE amb la Consellera. El PP s'absté perquè diu que està d'acord amb el que es demana, però no està d'acord amb l'anàlisi introductori en el que es fa una crítica a la situació sanitària que tenim amb la gestió de MarinaSalud.

 10. Mocions, precs i preguntes.
  Realitzem una pregunta per a l'alcalde o regidora de serveis municipals i contractació per a saber quan es convocarà la comissió per a estudiar les municipalitzacions. Ens responen que estan recollint informació i abans de finalitzar l'any es convocarà per primera volta.