Resum plenari 31 maig 2018

Resum de la sessió plenària ordinària celebrada el passat 31 de maig de 2018.

El passat dijous 31 de maig es va celebrar la sessió plenària ordinària corresponent al mes de maig amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta anterior, 26 d’abril

  L’acta va ser aprovada per unanimitat.
   
 2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia

  Es van donar compte de les Resolucions d’Alcaldia, de la 136 a la 175.
   
 3. Modificació estatuts MACMA

  Al ple de la MACMA que es va celebrar el passat 21/03/2018 es va acordar modificar l’article 3.1 dels seus Estatuts afegint un nou apartat, el j):

  I ara havia d’aprovar-se esta modificació pel Ple, tal i com marquen els propis estatus de la MACMA.

  La modificació dels estatus de la MACMA es van aprovar per unanimitat.
   
 4. Sol·licitud inclusió del Pla provincial, amb obres del cementeri

  Des de l’equip de govern se’ns presenta la següent proposta per a sol·licitar una subvenció del 75% de les obres per a l’ampliació del cementeri. 

  La proposta és per a construir dos nous blocs de nínxols per tal de de poder traslladar les restes que hi han als blocs que necessiten reformar-se.

  S’aprova per unanimitat la sol·licitud de la subvenció.
   
 5. Sol·licitud d’inclusió al Pla Edificant de l’obra d’ascensor i gimnàs al CP Alfàs

  Es presenta a plenari l’aprovació de la sol·licitud per a incloure l’obra d’un ascensor adaptat i d’un gimnàs per al CP Alfàs dins del Pla Edificant de la Conselleria d’Educació:

  Estes obres són dues de les que ja es proposaven quan es va votar l’adhesió al Pla Edificant al plenari del febrer.

  La sol·licitud d’inclusió al Pla Edificant de les obres descrites va ser aprovada per unanimitat.
   
 6. Proposta d’ampliació del contracte de RSU

  Des del govern de Compromís se’ns presenta una proposta d’ampliació del contracte de Recollida de Residus Urbans (RSU). L’ampliació és per augmentar la recollida de paper/cartró i d’envasos a empreses i comerços a 3 voltes/setmana i agranar mecànicament La Sella 2 voltes/setmana.

  Des de la CUP vam proposar deixar sobre la taula este punt per tal de que abans de decidir sobre l’ampliació del contracte, que des de l’Ajuntament es realitzara un informe sobre el compliment del contracte de l’empresa concessionària:

  Des del grup municipal de la CUP hem enviat una proposta a la resta de grups, per tal de deixar esta proposta d’ampliació damunt la taula a l’espera de rebre més informació. Vos la llegim, ja que en ella s’explica les raons i la petició concreta.

  Vam fer lectura del document que vam enviar a la resta de regidors que podeu consultar ací.

  La proposta de deixar damunt la taula l’ampliació del contracte va ser rebutjada amb els vots en contra de Compromís, les abstencions de PP i PSOE i els vots a favor nostres.

  A continuació la regidora de serveis municipals va presentar la proposta d’ampliació de contracte.

  La intervenció del nostre portaveu va ser la següent:

  En la línia del que hem argumentat abans, lamentablement, el nostre grup votarà en contra, ja que ens falta informació.
  No entenem com fa uns mesos ja es va presentar una proposta pràcticament igual que es va tombar amb tots els vots de l’oposició, i tots coincidíem en la línia de que l’empresa no estava complint amb el contracte. I entenem que com més mesos passen, més necessitat hi ha de fer este tipus de modificacions.
  El que no es pot fer és no donar tota la informació que demanava l’oposició a l’anterior proposta, anar esperant, i esperant, i tornar a presentar la mateixa proposta pràcticament, fins que, ja la necessitat, faça cedir als grups municipals per a que s’aprove. 
  Entenem que eixa no és la manera d’actuar. El que haurien d’haver fet l’endemà mateixa, si es va tombar per eixos motius, era treballar per a fer les comprovacions necessàries i presentar-les a l’oposició, i s’hauria pogut aprovar al plenari següent.


  L’ampliació del contracte de RSU va ser aprovada amb els vots de Compromís i PSOE, l’abstenció del PP i els vots en contra de la CUP.
   
 7. Proposta d’adhesió al IV Pla de Salut

  La regidora de sanitat presenta la següent proposta d’adhesió al IV Pla de Salut per tal de realitzar actuacions concretes, amb participació ciutadana, en l’àmbit de la salut.

  La nostra intervenció va ser:

  El nostre grup votarà a favor de la proposta. Simplement recordar que l’infermera escolar que tenim a Pedreguer ja fa bona part d’eixa tasca. En qualsevol cas tot el que siga aprofundir en prevenció de la salut, benvingut siga. Únicament demanem a la regidora de que s’encarregarà de la qüestió, que ho faça en plena coordinació amb l’infermera escolar i que no es solapen tasques.

  La proposta d’adhesió va ser aprovada per unanimitat.
   
 8. Proposta de suport polític al poble sahrauí

  Es porta a plenari la següent proposta de suport polític al poble sahrauí, on entre altres acords, l’Ajuntament de Pedreguer mostra el seu reconeixemental legítim Govern del RASD i al Front Polisario i manifestar el dret d’autodeterminació al Poble Saharuí.

  La proposta de suport va ser aprovada per unanimitat.
   
 9. Moció PSOE d’autorització de neteja de barrancs

  Des del grup municipal del PSOE presenten la següent moció per tal de que, entre altres acords, es sol·licite a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer la neteja dels barrancs o que autoritze a l’Ajuntament a fer-ho.

  La intervenció del nostre grup va ser:

  El grup municipal de la CUP estem d’acord en línies generals amb la proposta. Simplement tenim una observació sobre el punt 2 dels acords. I és que ja hi ha una partida de 14.000 € anomenada “Reparació i conservació de camins, barrancs i altres”, que entenem que hauria de servir per això i que pot ser cal modificar (o no). Entenem també que tot i que no s’especifique així, depenent de com siguen les possibles modificacions pressupostàries, pot ser ha de tornar a passar per Plenari i no correspon únicament al govern municipal, tal i com està redactat. En qualsevol cas, fetes eixes observacions, votarem a favor de la moció.

  Des de Compromís van argumentar el seu vot en contra, ja que les actuacions que s’indiquen a la moció ja s’estan realitzant i que també que ja hi ha mitjans tècnics netejant un poc els barrancs.

  La moció va ser aprovada amb els vots a favor de PP, PSOE i CUP, i els vots en contra de Compromís.
   
 10. Moció PSOE sobre projecte MEDSALT-2

  El grup municipal del PSOE presenta una moció referent al projecte MEDSALT-2, un projecte de sondejos acústics amb la tècnica d’aire comprimit d’alta pressió a la zona de les Illes Balears, el qual afectaria a l’ecosistema marí.

  La intervenció del nostre portaveu va ser la següent:

  El grup municipal de la CUP hem estat revisant la informació sobre el projecte MEDSALT-2 i sembla que el principal problema és la falta d’informació i els interesos econòmics de les petrolieres al darrere. No dubtem dels problemes ecològics que directament es puguen produir, però hem trobat a faltar algún informe en este sentit adjunt a la moció. En qualsevol cas, creiem que l’interès econòmic de les petrolieres ens resulta suficient com per argumentar el perill ecològic. Així que per això i per eixos interessos pròpiament, votarem a favor de la moció.

  La moció va ser aprovada amb els vots a favor de Compromís, PSOE i CUP, i l’abstenció del PP.
   
 11. Moció de la CUP per a la creació d’un protocol de transparència

  Com ja vam denunciar el passat mes d’abril, des del govern municipal no s’està complint amb la Llei de Transparència al no publicar els contractes subscrits per l’Ajuntament amb les diferents empreses.
  Des de l’inici de la legislatura no es publicaven ni les actes dels plenaris, però després de renovar la web, malgrat augmentar la informació disponible, segueixen faltant la majoria dels contractes, que la informació publicada tinga una estructura clara i que les dades puguen ser reutilitzades per la ciutadania.

  Per això, i com des de la CUP som uns defensors de la transparència i bon govern, portem a plenari la següent moció per a crear un Protocol de Transparència, per tal de que quede registrat en un document quina deu ser la informació a publicar, qui deuen ser els responsables de mantindre certa informació actualitzada i amb quina periodicitat. A més, s’indica que es deuria completar la informació a la web, en un termini de 30 dies, tal i com s’enmarca dins la Llei. I valorar quina informació que no es contempla en la norma també es podria publicar.

  Des de Compromís se’ns va indicar a les Comissions Informatives de la setmana anterior, que volien presentar una esmena a la moció, però no ens la van enviar fins al mateix dia del Plenari. Nosaltres vam modificar la nostra moció inicial afegint alguns dels aspectes que s’indicaven a l’esmena de Compromís.

  Vam llegir la moció esmenada per nosaltres, indicant els canvis introduïts.

  Compromís va proposar deixar el punt sobre la taula i posposar la votació, La proposta va ser aprovada amb els vots a favor de Compromís, l’abstenció del PP i els vots en contra de PSOE i CUP.
   
 12. Informes d’alcaldia

  En primer lloc, l’Alcalde va fer referència a totes les subvencions sol·licitades des de l’Ajuntament, indicant que per la quantitat que són, no sempre s’informa de tot el sol·licitat. Seguidament va enumerar totes les sol·licituds presentades i subvencions rebudes.

  A continuació, i com es fa tots els plenaris, es van anomenar a totes les dones assassinades per la violència masclista des de l’últim plenari d’abril.

  Després se’ns va informar que el passat 17 de maig van venir de la Conselleria a revisar l’actual Centre de Salut i de l’estat de les obres de rehabilitació. I que al 29 de maig es va rebre resposta per part dels Alts Càrrrecs de Conselleria indicant que es faria un nou informe de les obres a realitzar (ja que consideren que es pot fer més econòmic), i que estes es podrien acollir a algunes subvencions.
  L’Alcalde diu que va preguntar per la construcció del nou Centre de Salut i li van respondre que s’inclouria dins d’un document de pla de treball de futures inversions.

  Per a acabar, va respondre a algunes preguntes del plenari anterior i va informar d’algunes altres actuacions.
   
 13. Mocions, precs i preguntes

  Des del grup municipal del PP presenten una moció per via d’urgència al no haver-la presentada en el temps indicat per a incloure-la a l’ordre del dia. 
  La moció és per a que des del govern municipal es sol·licite als diputats de Compromís que estan a la Diputació d’Alacant que no “bloquegen” la concessió d’unes ajudes, ja que han votat en contra i es recorrerà als tribunals.

  La urgència de la moció no es va aprovar, ja que Compromís va votar en contra, CUP es va abstenir i PP i PSOE van votar a favor.

  ​A continuació, vam realitzar les següents preguntes:
   
  • Pregunta a l’Alcalde. Hem llegit en un mitjà, si se li pot dir així, que ha publicat una notícia sobre l’exposició d’este mes al Casal. En ella diu que “La oposición reclama la retirada de la exposición y que el regidor deje el cargo por la “ofensa a las víctimas””. Com que nosaltres som part de l’oposició i no hem fet tal cosa, li volíem preguntar si algun altre grup municipal de l’oposició ha demanat tal cosa. I li preguntem als altres grups també si ho han fet.

   L’alcalde va respondre que des de cap grup de l’oposició li ha demanat la dimissió.
    
  • Sobre la neteja de barrancs, i amb relació a la moció presentada abans pel PSOE, ens poden dir qui neteja de fem els barrancs al seu pas pel casc urbà? Perquè, per exemple, el barranc del Marx al seu pas pel polígon, hi ha dies què és tot una bossa de plàstic o cartrons.

   La regidora de serveis municipals respon que la neteja la fa l’Ajuntament, i indica que el barranc del Marx, al seu pas pel polígon, l’han de fer pràcticament cada setmana a causa de la brutícia del Rastre. Diu que estan valorant entregar bosses de fem a la gent del Rastre i, a més, canviar de lloc les parades de menjar per a que no estiguen prop del barranc.

   Han pensant en alguna altra mesura, ja que l’activitat del dia a dia al polígon també ho provocarà, per a evitar que este tipus brutícia caiga dins del barranc?

   La regidora indica que la major part de la brutícia del barranc és la generada pel Rastre.