Notícies de Pedreguer

L’Ajuntament de Pedreguer pagarà a TECVASA 58.350€ en conceptes que la concessionària entén com a sobrecostos, sobre els que l’Ajuntament no ha fet cap al·legació i que des de la CUP entenem que hi havia arguments per entendre’ls com a costos que hauria d’assumir l’empresa.

Estos 58.350 € corresponen als següents conceptes:

L’assemblea de la CUP Pedreguer volem fer una sèrie de consideracions arran de l’anunci fet pel govern municipal sobre la consulta taurina de les modalitats de bou embolat i encaixonat, que pretén fer el pròxim mes de gener, així com algunes postures publicades per diferents partits polítics locals.

El passat dijous 24, a les 20:30h i amb l’absència de la regidora Victòria Simó, es va celebrar la sessió plenària ordinària del mes de novembre amb el següent ordre del dia:

El passat dijous 27, a les 20:30h, va tindre lloc la sessió plenària ordinària del mes d’octubre amb el següent ordre del dia:

L’Ajuntament de Pedreguer no realitzarà la compra d’una pistola Taser tal i com tenia previst als pressupostos de 2016.

Des de l’equip de Govern van confirmar el passat plenari que, finalment, no es comprarà una pistola elèctrica Taser per a la policia local. En canvi, eixos diners es destinaran a adquirir algun altre tipus de material per a la policia, com ara les armilles de seguretat ja comprades.

El passat dijous 29 de setembre es va celebrar sessió plenària ordinària amb el següent ordre del dia:

El passat dijous 28/07/2016 es va celebrar sessió plenària amb els següents punts a l’ordre del dia:

  1. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia

  2. Aprovació de les festes locals per a 2017
    Els dies 3 de febrer i 15 de juliol del 2017 van ser aprovats per unanimitat com a festius locals.

Ja es pot confirmar la materialització d’un dels acords de la CUP de Pedreguer amb l’equip de govern municipal respecte als pressupostos d’enguany: Pedreguer tindrà infermera escolar el curs 2016-2017.

El passat dijous 30 de juny es va celebrar sessió plenària ordinària, amb l’absència de la regidora Àngela Barber, on es van tractar els següents punts:

Des de CUP de Pedreguer volem traslladar el protocol que seguiran els seus regidors durant les festes de Juliol:

Pàgines