Informe-proposta suport vídeo actes plenaris

Informe-proposta per al suport de vídeo-àudio per a registrar les actes dels plenaris.