Documents

Moció del PSOE sobre l'assistència dels membres de la Corporació als actes religiosos.

Moció de la CUP per a la creació d'un Protocol propi de Transparència.

Informe-proposta per al suport de vídeo-àudio per a registrar les actes dels plenaris.

Moció presentada per la CUP per a la realització d'una auditoria del servei de recollida de RSU.

Informe tècnic-jurídic sobre la proposta de presentació pública del Pla General.

Pàgines