Moció protocol de transparència

Moció presentada per la CUP per a la creació d'un protocol de transparència.