Proposta suport vídeo-àudio

Proposta per a l'establiment del suport vídeo-àudio per a registrar les intervencions de les actes de les sessions dels plens.