Documents

Proposta de modificació de l'ordenança reguladora de la taxa per utilització de les instal·lacions esportives

Informe d'incompatibilitat de la regidora realitzat per la Direcció General de l'Administració Pública.

Informe sobre la incompatibilitat de la regidora realitzat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies

Document de renúncia de la regidora del PP.

Acta de la sessió plenària ordinària del 28 de desembre de 2017.

Pàgines