L’Ajuntament de Pedreguer no compleix la Llei de Transparència

L’Ajuntament de Pedreguer no està complint amb la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana al no facilitar l’acessibilitat a determinada informació pública mitjançant la web www.pedreguer.es o http://pedreguer.sedelectronica.es.

La llei obliga a ajuntaments i òrgans dependents a publicar la informació econòmica i pressupostària –inclosos tots els contractes-, la informació jurídica, i el resum de personal i d’alts càrrecs. El compliment de la norma permet garantir els drets d'accés de la ciutadania a la informació pública del consitori, i per tant, poder fer una millor fiscalització de l’activitat pública.

Des d’inici de la legislatura, el Govern Municipal de Compromís no està complint amb els requeriments de la Llei de Transparència. Abans de l’estrena de la nova web municipal, no es publicaven ni les actes dels plenaris, l’última era de setembre del 2014. A partir de l’estrena del nou portal web de l’Ajuntament, sí que vam veure augmentar la informació disponible, però encara insuficient per tal de complir amb la normativa.

En resposta a preguntes dels nostres regidors als plenaris, el portaveu de Compromís va afirmar que a l’anterior web sí que estaven publicades les actes del plenaris, però va haver de rectificar al següent plenari ja que no era cert. Al mateix plenari de març, el regidor Blai Server va afirmar que amb la nova web ja s’estava complint perfectament amb la Llei.

Des de la CUP pensàvem que amb la nova web es solucionaria l’accés a la informació pública que no apareixia a l’anterior portal, però continua faltant informació, concretament la referent als contractes subscrits pel consistori amb les diferents empreses. La informació que hi ha actualment al respecte és escassa, incompleta i està mal estructurada.

A banda de la falta d’informació, cal que tinga una estructura clara per tal de facilitar la seua cerca i que la documentació publicada no estiga sotmesa a cap llicència prèvia o condició específica per a poder facilitar-ne la reutilització per part de la ciutadania.

Per tant, des de la CUP de Pedreguer hem demanat al Govern Municipal de Compromís el compliment de la Llei de Transparència i per això, cal que publiquen al portal web els diferents contractes amb una distribució clara i ordenada per a facilitar la seua comprensió i actualitzen els convenis subscrits per l’Ajuntament.