Resum plenari 22 febrer 2018

Resum de la sessió plenària ordinària celebrada el passat 22 de febrer de 2018.

El passat dijous 22 de febrer es va celebrar la primera sessió plenària de l’any amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta anterior, 28 de desembre

  Es va aprovar l’acta anterior amb els vots favorables de tots els regidors menys dos del grup popular que es van abstenir.
   
 2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia

  Es van donar compte de les resolucions d’Alcaldia, de l’1 a la 67 del 2018
   
 3. Donar compte de la renúncia de Regidora

  Es dóna compte de la renúncia de la regidora del grup municipal del PP per incompatibilitat en el seu càrrec.

  En la seua intervenció, l’Alcalde va equiparar utilitzar la llei per apallisar gent per voler votar, obligar a un poble a rotular en castellà o empresonar a tuiters i rapers amb l’ús de la llei per a evitar la influència d’interessos personals en les decisions com a regidora, i que no es vega afectada l’objectivitat i la independència en el càrrec públic.
  A més, a banda del que diu la llei i els informes sol·licitats, des d’un principi de moralitat política, deuria impedir-se la doble condició de corporatiu i empleat al servei del mateix Ajuntament.

  Seguidament, la regidora en qüestió va fer una intervenció defensant la compatibilitat ja que no ocupava cap càrrec de Govern i acusant-nos a la CUP d’exigir complir la llei. Però després de veure els informes sol·licitats per Alcaldia (1 i 2), va presentar la seua renúncia.

  Per acabar, la regidora es va dirigir al nostre portaveu dient que havíem anat a per la persona i no a per la política, a banda de ser una afirmació totalment falsa, demostra, una volta més, la falta d’arguments per a defensar la compatibilitat.
 4. Modificació ordenança reguladora de la taxa per utilització de les instal·lacions esportives

  Proposta del Govern Municipal per a modificar l’ordenança de taxes per la utilització de les instal·lacions esportives, concretament per a l’ús de la piscina municipal i afegir una bonificació del 50% a jubilats, pensionistes i persones amb discapacitat amb un grau igual o superior del 33%.

  Es va aprovar la modificació amb els vots favorables de Compromís i PP i l’abstenció del PSPV i la CUP.

 5. Modificació ordenança reguladora de la taxa per prestació de serveis per activitats esportives

  Proposta del Govern Municipal per a modificar l’ordenança de taxes per la prestació de serveis per activitats esportives per a afegir noves modalitats d'escoles esportives que no estaven i afegir la bonificació del 50% per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior del 33%.

  La modificació va ser aprovada amb els vots favorables de Compromís i PP i l’abstenció del PSPV i la CUP.

 6. Modificació ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

  Des del Govern Municipal se’ns va presentar la següent proposta de modificació de l’ordenança que regula l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

  Com des de la CUP els vam proposar la següent esmena (en consonància amb el document de 23 propostes per a una fiscalitat justa i solidària), i des de l’equip de Govern no van poder consultar amb els tècnics al respecte, ens van proposar de deixar-la damunt la taula per a debatre-la al proper plenari.

  Des del grup municipal popular es va demanar que les propostes de modificacions anaren avalades amb un informe favorable d’intervenció.

  Finalment s’aprova deixar sobre la taula este punt amb els vots a favor de Compromís, PSPV i la CUP, i l’abstenció del PP.

 7. Pròrroga contracte del servei de recollida de residus

  Des de l’equip de Govern es proposa la pròrroga del contracte de recollida de residus amb l’empresa adjudicatària. El motiu és que s’està a l’espera per si des del Ministeri d’Hisenda es diu alguna cosa al respecte de la municipalització del servei de neteja d’edificis públics, i mentrestant, estudiar la viabilitat de la municipalització i treballar al respecte.

  La intervenció del nostre portaveu va ser:
  Tal i com vam dir a la Comissió de municipalitzacions del passat 1 de febrer, entenem en part el motiu per a la pròrroga, però lamentem que encara no s’haja treballat per preparar la municipalització d’este servei.
  Per tant, volem recordar i fer èmfasi en el que vam decidir a la comissió i demanar al Govern municipal que treballe el procés de municipalització del servei de recollida de residus i els altres que segueixen privatitzats, i poder pendre les decisions que corresponga amb temps i no haver de fer més pròrrogues si es vol municipalitzar. Amb tot això, ens abstindrem a este punt


  La pròrroga del servei de recollida de residus va ser aprovada amb els vots a favor de Compromís i PP, l’abstenció de la CUP i el vot en contra del PSPV.

 8. Proposta d’adhesió al Pla Edificant

  Es porta a plenari l’adhesió al Pla Edificant de la Conselleria d’Educació. Una de les passes a fer és la votació del Plenari i es proposa ara per anar avançant i ja tenir-ho fet. Les actuacions que es sol·liciten són:
   - L’adeqüació integral del CEIP Trinquet
   - Construcció d’un gimnàs i ascensor a l’escola de L’Alfàs
   - Reparació murs exteriors a l’escola de L’Alfàs

  Des del nostre grup es va demanar que es tingueren en compte les observacions fetes al Consell Escolar.

  La proposta va ser aprovada per unanimitat.

 9. Informes d’Alcaldia

  Com a tots els plenaris, i per acord de la Comissió d’Igualtat, es lligen els noms de les dones assassinades per la violència masclista des de l’últim plenari, en este cas des del 28 de desembre de 2017. L’Alcalde va llegir el nom de 12 dones i la data de cada feminicidi.

  S’informa a la Corporació del següent:
   - El 26 de febrer es celebrarà a Pedreguer una reunió informativa de la Conselleria d’Economia sobre les ajudes i subvencions a polígons industrials.
   - S’està en vies de demanar les subvencions per al Pla de Prevenció d’Incendis i per a un punt de càrrega de cotxes elèctrics.
   - Acollir-se a una subvenció d’Erasmus+ en la part d’esports.

 10. Mocions, precs i preguntes

  En este apartat els nostres regidors van fer els següents precs i preguntes:

  • Ens hem assabentat per la premsa de que el govern municipal s’ha adherit a la vaga feminista del 8 de març. Ho celebrem, però els preguem que donen facilitats a les treballadores de l’Ajuntament i de l’Escoleta per a que es puguen adherir també a la vaga i que es difonga la convocatòria de la vaga feminista a través dels mitjans municipals.​​

   L'Alcalde va dir que prenien nota.

  • El passat 12 de gener es va publicar una nota de premsa sobre la congelació de l’IBI que deia: “afig Ferrús, que recorda que “enguany seguirem gestionant amb Cadastre per aconseguir una valoració més adequada encara en aquelles unitats urbanes que encara es troben sobrevalorades”, d’acord amb allò acordat en la Comissió sobre els Valors Cadastrals.”
   A què es refereix amb unitats urbanes? A immobles sobrevalorats?


   L’Alcalde va dir que és el que queda pendent per fer des de l’última reunió amb cadastre per a poder adaptar-les.

   Li recorde que a la Comissió es va acordar demanar la correcció del valor de repercussió i si no, una nova ponència. No pareix que a la nota de premsa diga el mateix.

   Com d’ací poc més d’un mes es complirà un any de la reunió que vau tenir amb Cadastre, caldria que des de l’Ajuntament els reclamara en quin estat estan els treballs amb els valors de repercussió.


   L’Alcalde ens va dir que setmanalment contacten amb cadastre.

  • A la web municipal no estan penjant-se els vídeos i actes dels plenaris des de setembre del 2014. Fins al dia que entre en funcionament la nova web, ho podrien penjar a l’actual.

   El regidor Blai Server ens va dir que entre la setmana següent o la pròxima entrarà en funcionament la nova web. Com pensàven que el canvi de web seria més ràpid, no ho van actualitzar en el seu dia, i pel que ara queda ja no val la pena.

   Més tard, el regidor ens va dir que totes les actes dels plens estan a la web http://pedreguer.sedeelectronica.es com mana la llei.

  • A la regidora de Sanitat, sobre l’actual centre de salut. Ens podria indicar quines gestions s’han fet des de la regidoria de Sanitat, des de l’última visita al centre de l’Alta Inspecció (novembre 2017), per tal de saber si les reformes i millores s’han iniciat?

   La regidora va dir que ens respondria al pròxim plenari.

  • Al plenari de setembre, a una pregunta que li vam fer a l’Alcalde sobre la reivindicació a València pel rescat de la sanitat a la comarca, se’ns va respondre que encara hi havia ajuntaments que no havien aprovat la moció i que estaven a l’espera de que s’aprovara a tots per a decidir-ho, i que, a més, des de que s’havia acabat l’estiu no s’havien reunit la Xarxa d’Alcaldes i la Plataforma per la Sanitat.

   • S’han reunit ja la Xarxa d’alcaldes i la Plataforma? L'Alcalde ens respon que no.

   • Ens pot dir si a la resta d’Ajuntaments ja s’ha votat la moció i s’ha aprovat? Ens indica que no s’han aprovat les mocions a tots els ajuntaments.

   • Des de l’Ajuntament de Pedreguer s’ha sol·licitat fer la reunió entre la Xarxa d’Alcaldes i la Plataforma? Ens respon que s’ha estat preguntant insistentment, però no s’ha demanat que es faça la reunió.​

  • Al plenari de setembre de l’any 2016 es va aprovar una moció per a la inclusió de clàusules socials en les ofertes de contractació futures i en l’atorgament de subvencions.
   A la moció s’acordava que l’Ajuntament de Pedreguer elaboraria un document que inclouria les clàusules de responsabilitat social susceptibles de ser inserides en els contractes públics i a les convocatòries de subvencions.
   Ens poden dir perquè no s’ha fet el document?


   El regidor Blai Server respon que el document és obert i qualsevol pot fer aportacions. Indica que ja hi ha alguna clàusula sobre igualtat a proposta de la Comissió d’Igualtat.

  • Per últim, tenint en compte que al punt 3 del Plenari no havíem tingut torn de paraula i s’havien fet acusacions cap al nostre grup vam fer els següents aclariments:

   • Els informes d’incompatibilitat que es van demanar des d’Alcaldia han vingut a donar la raó a que existeix incompatibilitat. Nosaltres sols ens vam limitar a exposar eixa situació.

   • Si s’havera arribat a debatir en plenari, hauriem portat tota la documentació i arguments, però per no tornar a obrir el debat, vam aclarir un dels “arguments” de  Compromís i del PP en favor de la compatibilitat, i era la interpretació en “mode restringit” de la incompatibilitat. I és que la sentència judicial en la que es parla d’eixe “mode restringit”, si la llegim tota es pot veure que això és per una situació concreta diferent a la que teníem a Pedreguer. I en qualsevol cas, a pesar de ser una situació diferent i molt més dubtosa, el Tribunal acaba sentenciant com a incompatible aquella situació.

   • I per últim, la regidora dimitida va nomenar una companya que ha hagut d’anar-se’n a Suïssa per dignitat i per defensar els drets col·lectius. I mentre uns se’n van a Suïssa per dignitat i defensar els drets col·lectius, altres se’n van a posar diners i a amagar-los. Uns tenen ètica i a altres l’ètica les obliga a dimitir.