Resum plenari 26 octubre 2017

Resum de la sessió plenària ordinària celebrada el passat 26 d'octubre de 2017.

El passat dijous 26, a les 20:30h, va tindre lloc la sessió plenària ordinària del mes d’octubre amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta anterior, de 28 de setembre

  L’acta es va aprovar per unanimitat.
   
 2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia

  Es va donar compte de les resolucions d’Alcaldia, de la 235 a la 262.
   
 3. Aprovació del Compte General de l’exercici 2016

  El Compte General és un conjunt de documents i estats que l'Ajuntament ha d'el·laborar al final de cada any per informar sobre la situació del patrimoni (situació de béns i drets), del finançament, préstecs i deuteus, les despeses, els ingressos, els beneficis i les pèrdues i com s'ha executat el pressupost.

  ​Després d’haver-se tractat a la Comissió General de Comptes i havent estat exposat al BOP, ara calia aprovar-se per plenari.

  El compte general de l’exercici del 2016 es va aprovar amb els vots a favor de Compromís i l’abstenció de la resta.
 1. Proposta d’aplicació de les clàusules d’igualtat en els contractes

  Es tracta d’una proposta per incloure clàusules en matèria d’igualtat de gènere en la valoració dels procediments de contractació, siguen serveis o obres. La proposta s’havia presentat directament a les Comissions Informatives i Plenari, sense haver sigut debatuda a la Comissió d’Igualtat, per això vam dir el següent a la intervenció:

  Des de la CUP estem d’acord amb la inclusió de clàusules socials i de gènere als contractes, i per això votarem a favor. Però voldríem demanar que la pròxima volta que es presente una moció d’este tipus, s’intente passar el text abans per la comissió d’igualtat, que per això la tenim. I en especial a la gent que formem la subcomissió laboral”.

  La proposta va ser aprovada per unanimitat.
   
 2. Moció del PP, sobre unitat territorial

  La moció proposa que l’Ajuntament de Pedreguer s’alinee amb la postura del Partido Popular sobre la situació política que es viu al Principat de Catalunya.

  La intervenció del nostre portaveu va ser:

  Fa uns mesos el PP acusava de portar al Plenari mocions “ideològiques” per una moció en defensa de la Sanitat Pública. I hui ens presenta una moció que segons ells no deu ser ideològica i deu ser molt útil pel municipi de Pedreguer. Esperem que s’entenga la ironia.
  A aquesta moció podriem respondre de moltes maneres. Una de ben curteta, com va fer el Pepe Rubianes quan se li va preguntar pel tema, i altra molt llarga amb la que ens podríem passar hores i hores parlant-ne. Mirarem de situar-nos en un terme mig sent conscients que ens deixarem moltes coses per explicar i evitant entrar a discutir moltes de les falsedats i manipulacions del text de la moció.
  L’actual sistema constitucionalista espanyol naix del cop d’Estat feixista de 1.936, instaurant una dictadura feixista de 40 anys que va depurar totes les estructures d’Estat imposant aquells que els eren afins. Mort el dictador, en compte de trencar amb el franquisme i renovar les estructures d’estat, en un context d’amenaça militar feixista constant, els reformistes del franquisme arribaven a un acord amb determinats sectors polítics per fer una reforma del sistema feixista, però deixant-ho com va dir el propi dictador “Atado y bien atado”. I ho deixava tot lligat perquè precisament amb eixe acord l’Estat Espanyol adoptava un sistema parlamentari de democràcia burgesa però no es tocaven la resta d’estructures d’estat i “principios del movimiento”. Recollint la pròpia Constitución Española articles referents a la “indisoluble unidad territorial española”, al deure de l’exèrcit de defensar eixa “unidad territorial” i “ordenamiento constitucional” i a la impossibilitat de federació entre territoris. I qui és el màxim responsable d’eixa estructura militar? Doncs un càrrec tant poc democràtic com el Rei d’Espanya.
  Tot això, com dèiem, en un context on els feixistes i paramilitars actuaven amb impunitat (impunitat que continua vigent tal i com parlarem al següent punt), on es produïa la Batalla de València i on molta gent amb la por al cos votava a favor de la Constitució Espanyola. D’això han passat 40 anys i la gran majoria de població que vivim als Països Catalans no la vam votar. Per tant quina legitimitat pot tindre una Constitució sorgida del franquisme, aprovada sota amenaces i sobre la que no ha votat la gran majoria de la població? Ninguna.
  Dit això i centrant-nos en la conjuntura actual sobre la que parla la moció, vostés no comencen bé la introducció. Caldria que començaren parlant de l’any 2006 on al Principat de Catalunya es va aprovar un nou Estatut contra el que el PP va fer campanya arreplegant signatures. Un Estatut que el Congrés dels Diputats Espanyol retallava, però a pesar d’això es va aprovar per referèndum. Mentre el PP continuava fent campanya de signatures contra eixe Estatut ja de per si retallat. I fins que el Tribunal Constitucional, format per jutges posats a dit pels propis partits, el tombava a pesar d’estar aprovat pels òrgans suposadament democràtics i en referèndum. És ahi on comença l’anomenat procés sobiranista. En eixe moment es demostra a ulls de molta gent el que l’Esquerra Independentista portàvem dient des de sempre: que no hi ha eixida dins del sistema constitucional espanyol. Les vostres regles del joc són injustes i tramposes. No les acceptem. No ens devem a elles, sinó al poble, que és davant de qui hem de rendir comptes.
  Amb tot això, el passat 1 d’Octubre es feia un referèndum on més de 2 milions de persones van ser capaces de votar i defensar els col·legis pacíficament a pesar de la violència polícial que deixava més de 1000 ferits segons l’últim recompte. Una votació que en contra del que s’està repetint sistemàticament des dels poders polítics i mediàtics, no era il·legal. Amb posteriors manifestacions multitudinàries i pacífiques que deixen 2 presos polítics més que s’uneixen a la llista de presos polítics de l’època Constitucional. Aproftem des d’ací per demanar la llibertat de totes les preses polítiques.
  Tot això, amb una manipulació de la pròpia llei i confonent de manera interessada democràcia i legalitat. Perquè les dictadures són plenament legals. Els presos polítics mai són reconeguts com a tals pel propi estat que els empresona. La legalitat internacional reconeix eixe dret a l’autodeterminació que l’Estat Espanyol intenta impedir. I molts dels principals drets socials que tenim hui han sigut aconseguits amb la desobediència a la legalitat. Deixen vostés de confondre legalitat amb democràcia perquè és totalment fals.
  Per altra banda, eixa sacrosanta Constitució, sembla que sí que es podia tocar per tal de salvar als bancs i perpetuar a la Monarquía. Eixa Constitució podia ser incomplida pel PP quan va fer l’Amnistía Fiscal, declarada Inconstitucional. I d’eixa Constitució s’ha incomplit constantment al llarg de la seua història articles com el 35, 47 i 128, que passe a llegir:

  Artículo 35
  Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

  Artículo 47
  Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

  Artículo 128
  Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

  Per tant, van vostés a defensar l’aplicació d’estos articles també o només dels que els convé?

  Per tot això, i per acabar:
  - La Constitució Espanyola és un text hereu del franquisme i no ha sigut votat per la majoria de la població dels Països Catalans.
  - Consagra al Rei com a cap d’Estat de manera totalment antidemocràtica: per herència.
  - Els pocs articles socials són totalment obviats.
  - Democràcia i Llei són conceptes totalment diferents. Mentre que les dictadures són legals, la democràcia és quan el poder està en mans del poble.
  - La CUP treballarem per construir un sistema vertaderament democràtic i social. I per fer-ho, cal acabar amb totes les lleis injustes i construir un món nou.

  Per tot això, la CUP votarem en contra.


  Després d’uns intercanvis d’arguments entre el grup municipal del PP i la resta, i esgotant totes les intervencions possibles, la moció va ser rebutjada amb els vots en contra de Compromís, PSOE i CUP i els vots a favor del PP.
   
 3. Moció de Compromís, CUP i PSPV, prou impunitat del feixisme

  La moció, consensuada pels 3 grups, pretén condemnar les agressions feixistes a la passada manifestació del 9 d’octubre a València, demana la dimissió del delegat de govern per no haver garantit la protecció dels manifestants i adhereix l’Ajuntament de Pedreguer a la manifestació que hi havia convocada pel dissabte 28 d’octubre a València amb el lema “Contra el feixisme i per les llibertats. No passaran!”.

  La nostra intervenció va ser la següent:

  En primer lloc, celebrar que els grups municipals democràtics puguem signar conjuntament una moció contra el feixisme i per les llibertats sobre la que votarem a favor. És vergonyós que un Estat que s’autodenomina democràtic permeta i ampare el feixisme de la manera que ho fa. Mentre en altres estats que l’han patit com Alemanya i Itàlia es sanciona l’apologia del feixisme, a l’Estat Espanyol es subvenciona a la Fundacion Francisco Franco, el PP continua sense condemnar el franquisme i les estructures d’estat continuen sense tocar-se des d’aleshores. Però el feixisme no té prou controlant les institucions. Necessita d’eixe feixisme de carrer que li fa la feina bruta com el passat 9 d’Octubre i com les agressions que patim any rere any tal i com esmenta la moció. Però voldriem recordar especialment els assassinats de Miquel Grau (del que enguany fa 40 anys) i de Guillem Agulló. L’assassí de Miquel Grau, va ser condemnat a 12 anys de presó. Però després de 4 anys va ser indultat pel Govern d’Adolfo Suárez i ara és procurador dels Tribunals a València. A Guillem Agulló ens el van assassinar el 1993, quan un grup de feixistes li pegaren una pallisa i l’aguantaven mentre el seu assassí Pedro Cuevas li assestava una punyalada al cor. Eixos col·laboradors van ser absolts per la “justícia” espanyola que a més va buidar tot el contingut ideològic de l’assassinat. El seu assassí, de 14 anys de condemna, eixia al carrer després de sols 4 anys. Eixe mateix assassí posteriorment ha encapçalat candidatures electorals i es veia involucrat junt a altres coneguts feixistes del País Valencià en l’Operació Panzer on es van incautar un dipòsit d’armes entre les que podiem arribar a trobar llençagranades. Com va acabar això? La Guàrdia Civil destruïnt les proves que havia d’utilitzar el Fiscal, a instància del Tribunal Superior, i amb l’Audiència Provincial ordenant tornar-li la resta del que se li va requisar. Com esperem doncs que actúe el feixisme a l’Estat Espanyol i al País Valencià en concret davant d’eixa impunitat?
  Per això cal que estiguem unides contra el feixisme, i que el dissabte anem a València a dir que Feixisme mai més, enlloc, contra ningú
  ”.

  En el torn de rèplica, a banda de respondre a la vergonyosa intervenció del Partido Popular, vam remarcar que el punt 5 dels acords de la moció, que diu:

  5. Ens comprometem a impulsar mesures, projectes i actuacions que tinguen com a objectiu aturar i previndre qualsevol indret relacionat amb el feixisme i la xenofòbia, ficant especial atenció en la població més jove.

  Per tant, vam recordar al Govern Municipal de Compromís que fa 2 anys vam aprovar una moció per les persones refugiades que incloïa un punt molt semblant i que no s’havia fet res al respecte, demanant que es posara realment en pràctica el més prompte possible.

  La moció va ser aprovada amb els vots a favor de Compromís, PSOE i la CUP, i l’abstenció del PP.
   
 4. Moció de la CUP, en suport al programari lliure en l’àmbit de les TIC

  Després de que el nostre portaveu llegira ma moció, va dir el següent:

  En resum, el programari lliure és propietat de tothom: cada persona del món té dret a utilitzar-lo, modificar-lo i copiar-lo de la mateixa manera que els seus autors. És un llegat de la humanitat que no té propietari, de la mateixa manera que tampoc no en tenen les lleis bàsiques de la física o les matemàtiques; no n'hi ha un monopoli i no cal pagar peatge pel seu ús.
  Un factor interessant en els darrers anys ha estat l'adopció del programari lliure per part dels governs. Alguns l'han adoptat per poder estalviar costos, d'altres per qüestions de seguretat, d'altres per ajudar a la creació d'indústries locals, i d'altres perquè el programari lliure els pertany.
  Per totes estes raons, des de la CUP donarem suport a la moció.


  A les intervencions de la resta dels grups ens van preguntar molts dubtes al respecte de la moció que entenem ens haurien d’haver fet abans. Ni a les comissions informatives ni els dies abans del plenari se’ns va preguntar res al respecte. A més, des de Compromís ens van proposar una esmena al segon punt dels acords, que vam acceptar, quedant com s’indica a continuació:

  SEGON: Estudiar la viabilitat i la conveniència de realitzar la migració al programari lliure, amb l’objectiu que, si s’escau, l’Ajuntament i els seus organismes hagen substituït tot el programari privatiu que siga prescindible a curt i mitjà termini. En cas de dur-se a terme la migració, se n’eleaborarà un Pla Municipal, que serà públic per a tota la ciutadania.

  La moció, amb l’esmena indicada, va ser aprovada amb els vots favorables de Compromís, PSOE i la CUP, i el vot en contra del PP.
   
 5. Informes Alcaldia

  L’Alcalde ens va informar de dues subvencions rebudes i després, com es fa a tots els plenaris, va anomenar a totes les víctimes de la violència masclista des del passat plenari del 28 de setembre. En total van ser 7 dones assassinades i un nadó d’1 any.
   
 6. Mocions, precs i preguntes

  A l'apartat de preguntes, els nostres regidors van fer les següents a l'equip de Govern:
 • L’Alcalde no ha informat que va assistir a una formació sobre incorporar models de responsabilitat social per a fer la comarca un Territori Socialment Responsable. A les xarxes socials va manifestar “tirar avant tot allò que podem i que pensem positiu per Pedreguer i la comarca” sobre la formació. Ens agradaria que ens explicara què ha canviat per a que ara pensen aixina i quan els vam proposar que per als projectes PedreguerEmpenta i Marina Alta Emprén es tinguera en compte i es fomentara l’economia social, on els elements bàsics que fan referència a la responsabilitat social corporativa ja estan de per sí integrats, des de l’equip de Govern no feren res per a incloure-ho.

  L’Alcalde ens va respondre de que la formació va finalitzar el dia abans del plenari i era massa prompte per a tenir conclusions al respecte i de quines accions s’haurien de fer.
   
 • Al plenari del setembre de l’any passat vam preguntar, després d’uns anys de sequera, si no havien trobat a faltar una campanya sobre l’ús racional de l’aigua al municipi, i ens van respondre que sí, recordant que no era precís fer la campanya en estiu, que es podia fer en qualsevol epoca de l’any. Més d’un any després, i malgrat que La Marina Alta és una de les zones que més ha plogut durant els mesos de setembre i octubre, però lluny de la seua mitjana en el mateix període de temps, de veritat no veuen necessària una campanya d’ús responsable de l’aigua? Què ha de passar per a que la veguen necessària?

  L’Alcalde ens va respondre de que sí que veien necessària una campanya per a l’ús responsable de l’aigua. Va dir que ho plantejarien per a fer-ne una.
   
 • Al Plenari de desembre de 2016 vam preguntar per les reunions del Consorci d’aigües de la Marina Alta, de les quals no s’estava informant a les Comissions Informatives. En aquell moment ens va dir que s’havien reunit un parell de voltes, però que “només s’havien parlat de pressupostos i no hi havia res a destacar”. Recentment hem comprovat que no van ser 2, sinó 3 les reunions que s’havien realitzat, i que enguany també se n’havia fet altra, sense que l’Alcalde informara a la resta de grups d’estes reunions, amb l’agreujant que a la reunió de desembre de 2016 no va assistir i no ho va comunicar al suplent per a que puguera anar, que en este cas és el nostre regidor David Prats. Amb la qual cosa Pedreguer no va tindre representació en aquella reunió.

  A la pregunta de per quin motiu no se’ns va avisar, l’alcalde Sergi Ferrús ho va atribuir a un “error burocràtic”, sense especificar-nos quin ni haver-nos comunicat res després de 10 mesos d’aquells fets. A la pregunta de si l’alcalde havia assistit a la única reunió feta al 2017, ens va respondre que “no ho recordava, hauria de consultar l’agenda”.